Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yasin Doğan’la birlikte inşaat işçisi Bahri Ustaoğlu'nu kaybetmenin acısını hissetmeye devam ediyoruz.

16 Temmuz 2022 günü Adana’nın Çukurova ilçesindeki bir inşaatta, atık su borusu döşenmesi sırasında oluşan göçükte, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yasin Doğan’la birlikte inşaat işçisi Bahri Ustaoğlu'nu kaybetmenin acısını hissetmeye devam ediyoruz.

Ancak bu acıyı hissetmekle kalmayıp, inşaat sektörünün kronikleşmiş bir yarası olan iş cinayetleri ile de en çarpıcı şekilde yüzleşiyoruz. Kaybettiğimiz her can, resmi kayıtlara geçen bir rakamın ötesinde bu ülkenin vicdanında iz bırakacak binlerce kesikten de bir tanesi.

Sadece 2022 yılının ilk döneminde 842 emekçisini, iş cinayetlerine kurban veren bir ülkede, bunların ötesinde meslek örgütlerinin sunduğu çözümlere karşı kayıtsız kalan, ciddi bir adım atmayan kurum ve kuruluşlarla da karşı karşıyayız.

İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak gereçleri, ekipmanları ve önlemleri birer maliyet olarak gören işverenler ve bu işverenleri denetlemekle görevlendirilmesine rağmen çoğu konuda olduğu gibi göz yummakla yetinen denetleme mekanizmaları sebebiyle, aramızdan ayrılan arkadaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın öncelikle yapılmasını önerdiği, her şantiyede bir şantiye şefinin tam zamanlı olarak görevlendirilmesi, belki de bu ölümlerin engellenmesinde kilit rol oynayacaktır ancak bununla birlikte gerekli denetimlerin yapılmaması bu öneriyi de atıl bırakabilecek bir noktadadır. Bu sebeple üretilen çözüm önerilerinin üzerinde
bir denetim mekanizmasının işletilmesi oldukça elzemdir.

Sıra arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın ve işçilerin de bu ağır meslekte can güvenliğinin yeterli şekilde sağlanmayışı, denetimlerin yetersiz olması,şirketler tarafından rantın işçi ve emekçinin sağlığından daha önemli pozisyonda tutulması maalesef acı bir durumdur. Gerekli önlemler veya geliştirmeler yapılmadığı sürece hem mestektaşlarımız hem de emekçilerimiz  bu ölüm kaygısıyla yaşamaya devam edecektir.

genç-İMO öğrenci konseyi olarak bu durumun ve bundan sonra oluşabilecek benzeri sorunların takipçisi olup, süreç anında meslektaşlarımızın ve emekçimizlerin
her zaman yanında olacağız.

genç-İMO 13. Dönem Öğrenci Konseyi
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası