genç-İMO 14. Dönem Konseyi 1 Mayıs Çağırısı


1 Mayıs bir kutlama gününün ötesinde, emeğiyle geçinenlerin birlik, mücadele ve dayanışma günüdür.

Biz inşaat mühendisliği öğrencileri de hem eğitim-öğretim hayatımızda yaşadığımız sorunların, hem de mezun olduktan sonra bizi bekleyen işsizlik, güvencesizlik gibi meslek yaşamının zorluklarının farkındayız. Bu sorunların ve zorlukların karşısında geleceğimizi şekillendirecek bir mücadelede sorumluluk almak için buradayız.

İşçi haklarının sık sık ihlal edildiği ve tüm toplumu etkileyen adaletsizliklerin farkında olarak sessiz kalmayacak, haklarımız ve geleceğimiz için, emek düşmanlığına, adaletsizliklere karşı bulunduğumuz her yerde 1 Mayıs alanlarında yer alacağız.

1 Mayıs, emeğin ve dayanışmanın anlamını bir kez daha hatırlamak ve geleceğimizi şekillendirecek mücadelede bir araya gelmek için bir fırsattır. Eşit, adil ve özgür bir gelecek için genç-İMO saflarında birlikte hareket edeceğiz.

Tüm inşaat mühendisliği öğrencisi arkadaşlarımızı, 1 Mayıs'ta dayanışmayla sesimizi duyurmak ve haklarımızı savunmak için, “Eşitlik için mücadele, adalet için direniş!” diyerek TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının kortejlerinde yer almaya çağırıyoruz.
Güncel Haberler Diğer Aylar

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası