Tanıtım

genç-İMO, bugünün inşaat mühendisliği öğrencilerine gelecekte üye olmak zorunda olacakları meslek örgütlerini tanıtmak için kurulmuş olan öğrenci gençlik örgütlenmesidir.


genç-İMO Nedir?

genç-İMO, bugünün inşaat mühendisliği öğrencilerine gelecekte üye olmak zorunda olacakları meslek örgütlerini tanıtmak için kurulmuş olan öğrenci gençlik örgütlenmesidir. genç-İMO, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası`nın ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür. genç-İMO öğrencilerin; akademik, sosyal ve kültürel sorunlarına demokratik ve bilimsel üniversite ekseninde çözüm üretmeyi amaçlar. genç-İMO inşaat mühendisliği bölümü olan hemen hemen her üniversitede bilimi aydınlığı savunarak arkadaşlarıyla birlikte daha güzel, daha iyi bir gelecek için çalışırlar. Üniversitelerindeki ve ülkede ki sorunları örgütlü bir biçimde meslek örgütleri olan İMO`yla bir bütün olarak sorunlara karşı çözüm üretirler. genç-İMO bu yolda öğrenci üyelerin meslek odalarını tanımaları ve oda faaliyetleri içinde yer almalarını sağlamaya çalışır. 

genç-İMO`nun Yapısı ve İşleyişi Nasıldır?

genç-İMO`nun işleyişi ve organları 27 Nisan 2007 yılında yayınlanan İMO Öğrenci Üye Yönetmeliğine göre düzenlenir. genç-İMO`da üniversite sınıf temsilcileri seçimi her akademik yılın ilk ayında İMO şubelerinde gerçekleştirilir.Öğrenci Konseyi seçimleri, sınıf ve üniversite temsilcilerinin oluşturduğu Öğrenci Meclisi`nde yapılır. genç-İMO çalışmaları merkezde; Oda merkezi ile koordineli olarak Öğrenci Konseyi ile yürütülür.Şubede ve üniversitelerde; şubeler ile koordineli olarak Şube Öğrenci Kurulu, Üniversite ve Sınıf Temsilciliği ile yürütülür.

İMO Öğrenci Meclisi:Türkiye`deki tüm üniversite ve sınıf temsilcileri toplanarak, öğrenci sorunlarını ülkenin gündemini konuşurlar ve İMO Öğrenci Konseyi seçimini gerçekleştirirler.

İMO Öğrenci Konseyi: Meclis tarafından seçilerek bir yıl boyunca şubelerin tüm faaliyetlerinden sorumlu olur ve oda merkezi ile ilişkileri kurar.

Şube Öğrenci Kurulu: Şubenin etkinlik alanında bulunan üniversite temsilcilerinden oluşur. Üniversiteler arası koordinasyonu sağlar şube çalışmalarını örgütler.

Üniversite Temsilcisi:Sınıf temsilcilerinin koordinasyonundan ve çalışmalarından sorumludur.

Sınıf Temsilcisi: Sınıf arkadaşlarına etkinlikleri duyurarak onların etkinliklere örgütlü bir şekilde katılmasını sağlar.

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası