4. Yaz Eğitim Kampı

İnşaat Mühendisleri Odası geleceğini bugünden inşa etme yolunda atılmış önemli bir adım olarak gördüğü genç-İMO örgütlülüğünün en önemli etkinliği olan bir Yaz Eğitim Kampını da gücüne güç katarak tamamladı.

İnşaat Mühendisleri Odası 2007 yılında hazırlanan "Öğrenci Üye Yönetmeliği" ile Oda örgütlenmesinin geleceğini bugünden kurmaya yönelik çalışmalarına hız vermeye başlamıştır. Bu doğrultuda kurulan genç-İMO örgütlülüğü bugün birçok üniversitede faaliyet yürütmekte, İnşaat Mühendisleri Odasının toplumcu mühendislik anlayışının yaygınlaştırmasına ve mesleki dayanışmanın güçlenmesine katkı sunmaktadır.

genç-İMO örgütlülüğünün gelişiminde önemli bir yere sahip olan Yaz Eğitim Kamplarının dördüncüsü bu yıl 28 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında İzmir Foça`da gerçekleştirildi.

Ülkenin dört bir yanından gelen İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencilerine ev sahipliği yapan kamp, genç mühendis adaylarının mesleki anlamda gelişmesine hizmet eden "Toplumcu Mühendislik Seminerleri" ile başladı. Moderatörlüğünü İMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Nevzat Ersan`ın yaptığı "TMMOB ve Oda Politikaları" başlıklı seminerde konuşmacı olarak TMMOB başkanı Mehmet Soğancı yer aldı. TMMOB ve bağlı Odaların tarihinin, toplumcu mühendisliğin mücadele tarihi olduğunu kaydeden Soğancı konuşmasında TMMOB ve bağlı Odalarının faaliyetlerine ve çalışma ilkelerine de değinerek genç mühendis adaylarının sorularını yanıtladı.

Toplumcu Mühendislik Seminerlerinde ikinci gün, "Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında" Kanunun meclisten geçmesiyle birlikte yeniden tartışılmaya başlanan "Kentsel Dönüşüm" konusu masaya yatırıldı. İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, Mimarlar Odası İstanbul Şube Yönetim kurulu Üyesi Mücella Yapıcı`nın ve TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Işık Ezer`in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, hali hazırda "Kentsel Dönüşüm" adı altında yaratılan tahribatların yanı sıra doğru Kentsel Dönüşüm Uygulamalarından da söz edildi.

Son dönemlerde artan iş cinayetleri ile gündemdeki yerini koruyan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" konulu seminer ise 31 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. İş kazalarının en çok yaşandığı sektör olan inşaat sektörünün de masaya yatırıldığı seminerde ilk konuşmacı Özgür Cengiz, sorunun ekonomik boyutlarının altını çizdi. Diğer konuşmacı Doç.Dr. Emre Gürcanlı ise genç mühendis adaylarıyla Esenyurt yangın faciası da dâhil olmak üzere birden fazla somut örnekten yola çıkarak iş güvenliği konusunda önemli istatistiki verileri paylaştı

Türkiye`nin ilk ve tek salyangoz (yavaş) şehri olan Seferihisar şehrinin Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilen "Ulaşım Politikaları" seminerinde genç mühendis adaylarına, uyguladıkları politikaları ve yaşanan deneyimleri aktardı. Aynı seminere konuşmacı olarak katılan, Türkiye`nin ulaşım politikalarının yetersizliğini ve bilimsel bir anlayıştan uzak olduğunu somut örneklerle anlatan Doç. Dr. Cumhur Aydın daha sonra genç mühendis adaylarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan ve yüzlerce insanımızın hayatını kaybetmesine neden olan Van Depremi ile ilgili seminer ise İMO Van Şube başkanı Serhat Baran Özaydın‘ın da katılımıyla 2 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Deprem bölgesinde bilfiil görev alarak İMO-ODTÜ Van depremi raporlarının hazırlanmasını sağlayan Prof. Dr. Erdem Canbay`ın da konuşmacılar arasındaydı. Seminer genç-İMO üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle son buldu.

Kampın 6. gününde ise "Mühendislikte Kadın" başlığı altında bir seminer gerçekleştirildi. Kadın sorununun mühendis kadınlar açısından ele alındığı oturuma İnşaat Mühendisi Gülru Yıldız ve Yrd. Doç. Dr. Melda Yaman Öztürk konuşmacı olarak katıldı. Oturumun ardından kadın mühendis adaylarının ve konuşmacılarının da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplumcu Mühendislik seminerlerinin son günü olan 4 Eylül`de iki ayrı oturum gerçekleştirildi. "Mühendislik Eğitiminin Felsefesi" başlıklı oturumda Prof. Dr Beno Kuryel mühendisliğin felsefe ile ne denli yakın bir ilişki içinde olduğunu gözler önüne sererken, "İnşaat Mühendisliği Eğitimi" seminerini veren Prof. Dr Tuğrul Tankut ise ezberci bir eğitim anlayışının yol açtığı sorunları genç mühendis adaylarıyla paylaştı.

Programında "Su Politikaları ve HESler" "İleri Demokrasi" ve "Liberalizm, Arap Baharı" konulu gün batımı söyleşilerine de yer verilen Genç-İMO 4. Yaz Eğitim kampındaki bir diğer etkinlik ise, İstanbul`a bütüncül bir yaklaşımla bakmayı amaçlayan, neoliberal kentleşme modelini ve sonuçlarını ortaya koyan ödüllü belgesel "EKÜMENOPOLİS" in gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından belgeselin Yönetmeni İmre Azem ve Yapımcısı Gaye Günay ile bir söyleşi gerçekleştirildi.

Fotoğraf, Sinema, Tiyatro, Ritim, Felsefe ve Kamp Gazetesi gibi atölye faaliyetlerinin de yürütüldüğü kampın son akşamı atölye çalışmalarının sergilendiği bir kapanış gecesi düzenlendi. Gecede söz alan İMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Nevzat Ersan, Yaz Eğitim Kampının amacına ulaştığını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. İMO Merkez ve Şube Yöneticilerinin atölye yürütücülerine plaketlerini takdim ettiği gece tüm öğrencilere katılım belgelerinin verilmesiyle son buldu.

İnşaat Mühendisleri Odası geleceğini bugünden inşa etme yolunda atılmış önemli bir adım olarak gördüğü genç-İMO örgütlülüğünün en önemli etkinliği olan bir Yaz Eğitim Kampını da gücüne güç katarak tamamladı.

  • 4. Yaz Eğitim Kampı
  • 4. Yaz Eğitim Kampı
  • 4. Yaz Eğitim Kampı

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası