5. Yaz Eğitim Kampı

Bu yıl 5.si düzenlenen genç-İMO Yaz Eğitim Kampı yine ülkenin dört bir yanından gelen inşaat mühendisleri adaylarına ev sahipliği yaptı ve gençlerin Oda yöneticileri ile bir araya gelmesine ve meslek odalarını yakından tanımasına imkân sağladı.

"Bu Daha Başlangıç"

Odamızın 2007 yılında hazırlanan "Öğrenci Üye Yönetmeliği" doğrultusunda kurulan genç-İMO örgütlülüğü bugün birçok üniversitede varlık göstermektedir.

genç-İMO örgütlülüğünün inşaat mühendisi adayları arasındaki dayanışmaya katkı sunan çalışmaları, toplumcu mühendislik anlayışının yaygınlaştırılması, meslek adaylarının niteliklerinin yükseltilmesi yönündeki faaliyetler aracılığıyla hayata geçirilmektedir. Bu bağlamda düzenlenen en önemli faaliyetlerden biri de Yaz Eğitim Kamplarıdır.

Bu yıl 5.si düzenlenen genç-İMO Yaz Eğitim Kampı yine ülkenin dört bir yanından gelen inşaat mühendisleri adaylarına ev sahipliği yaptı ve gençlerin Oda yöneticileri ile bir araya gelmesine ve meslek odalarını yakından tanımasına imkân sağladı.

İnşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sunan seminerlerden film gösterimlerine, kişisel gelişimlerine katkı sunan atölye çalışmalarından ve güncel konulara ilişkin söyleşilere kadar birçok konunun ele alındığı 5. Yaz Eğitim Kampı 21 Ağustos 2013 tarihinde başladı ve 29 Ağustos`ta son buldu. Kampa yaklaşık yüz genç-İMO üyesi katıldı. 

Kampın ilk günü kayıtların alınması, çadırların kurulması, tanışma toplantısı ve atölye tanıtımlarının yapılmasının ardından minik bir açılış konseri gerçekleştirildi. İkinci gün ise "Mühendislik Eğitiminin Felsefesi" başlığı altıda gerçekleştirilen sabah semineri ile başladı. Prof. Dr. Beno Kuryel`in konuşmacı olarak katıldığı oturumda, mühendislik, matematik ve felsefe disiplinlerinin işleyişi arasındaki farklara dikkat çekildi, söz konusu disiplinlerin temel kabullerine ve sorunlarına vurgu yapıldı. İnşaat mühendisi adaylarının sorularına ve Kuryel`in yanıtlarına da yer verilen oturum öğle saatlerine kadar sürdü. Aynı günün akşam söyleşisi ise CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl`ün katılımıyla gerçekleştirildi. "Suriye Politikaları" başlıklı oturumda AKP hükümetinin Suriye politikaları ve söz konusu politikaların yol açtığı tahribata değinildi. Moderatörlüğünü İMO Yönetim Kurulu üyesi Cihat Mazmanoğlu`nun gerçekleştirdiği söyleşiye, CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven de katıldı. Söyleşi inşaat mühendisliği öğrencilerinin soruları ve katkılarıyla son buldu.

23 Ağustos`ta "Ulaşım Politikaları" başlığı altında gerçekleştirilen seminerde konuşmacı olarak Mimar ve Şehir Plancısı Erhan Öncü yer aldı. Ülkemizde uygulanan ulaşım politikalarına değinen Öncü kentsel ulaşım planlarında dikkate alınması gereken hususlara ve karar alma süreçlerine de vurgu yaptı. Soru ve cevapların ardından son bulan seminerin akşamında ise "Gezi Direnişi ve Taksim Dayanışması" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Direniş boyunca hayatını kaybedenlerin anılması ile başlayan söyleşide aynı zamanda Taksim Dayanışması üyesi olan Avukat Can Atalay konuşmacı olarak yer aldı. Gezi Parkı direnişindeki deneyimlerini gençlerle paylaşan Atalay yaşanan hak ihlallerinin altını çizdi. Öğrencilerin soru ve cevapları ile devam eden söyleşi geç saatlere kadar sürdü.

genç-İMO 5. Yaz Eğitim Kampı`nın dördüncü günü "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" konulu sabah semineri ile başladı. İş Güvenliği Uzmanı Beste Ardıç ve İş cinayetlerinde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının avukatı Erbay Yucak`ın konuşmacı olarak katıldığı oturumda, mühendislerin sorumluluklarına ve çalışma koşullarının vahametine vurgu yapıldı. Mühendis adaylarının soru ve cevapları ile son bulan oturumun ardından atölye çalışmalarına geçildi.

25 Ağustos`taki sabah seminerinde TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Şehir Plancısı Ayşe Işık Ezer ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Gülsüm Depeli`nin konuşmacı olarak katıldığı "Mühendislikte Kadın" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Gülsüm Depeli`nin kadının medyadaki sunuluş biçimine ilişkin sunumuyla başlayan oturumda ikinci olarak söz alan Ayşe Işık ve toplumsal cinsiyet bakımından kadın mühendislerin sorunlarına ve TMMOB örgütlülüğü içerisindeki kadın örgütlenmesine değindi. Genç-İMO üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılanan oturum soru cevap bölümüyle son buldu. Aynı günün akşamı "Persepolis" filminin gösterildiği kamp programı 26 Ağustos sabahı "TMMOB ve Oda Politikaları" başlıklı oturum ile devam etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç`in konuşmacı olarak katıldığı oturumda meslek odalarının tarihinden, toplumcu mühendisliğin öneminden ve son dönemde gittikçe artan ve meslek odalarını etkisizleştirmeyi amaçlayan politikalardan söz edildi. genç-İMO üyelerinin soruları ile devam eden oturum öğle saatlerine kadar sürdü. Aynı günün akşamı "Redhack Belgeseli" gösteriminin ardından "Alternatif Bilişim Derneği Başkanı" Ali Rıza Keleş`in katıldığı ve sosyal medyadan hacker`lığa kadar birçok konunun ele alındığı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Kampın yedinci günü sabah oturumunda inşaat mühendisliği mesleğini ve tüm toplumumuzu yakından ilgilendiren kentsel dönüşüm konusunun da masaya yatırıldığı "Kent Dönüşürken Muhalefet" başlıklı seminer gerçekleştirildi. Prof. Dr. Tarık Şengül`ün ve aktivist ve yazar Metin Yeğin`in konuşmacı olarak katıldığı seminerde kentsel dönüşüm adı altında gerçekleştirilen politikalardan söz konusu politikaların amaçlarına,  muhalefet imkânlarının geliştirilmesinden ve bu yöndeki dünya deneyimlerine kadar birçok konu ele alındı. Moderatörlüğünü İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç`in gerçekleştirdiği oturum mühendis adaylarının sorularına verilen yanıtların ardından son buldu.

Aynı günün akşamı yine yakıcı sorunlardan biri olan "Toplumsal Barış", Prof. Dr. Aziz Konukman`ın ve Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü`nün konuşmacı olarak katıldığı bir söyleşi ile masaya yatırıldı. Barış süreci, gezi direnişi ve toplumsal barışı tahsis etmenin yolları ve yöntemleri konularının yanı sıra Suriye ve Ortadoğu`da yaşananların da ele alındığı söyleşi gece geç saatlere kadar sürdü.

28 Ağustos Çarşamba günü ise "Su Yapılarında Çevresel Duyarlılık" başlıklı sabah semineri ile başladı. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Şahnaz Tiğrek ve yine aynı bölümden Doç Dr. Elçin Kentel`in katıldığı oturumda çeşitli örnekler ışığında su yapılarının inşasında dikkat edilmesi gereken çevresel faktörlere değinildi. Öğrencilerin soru ve cevaplarına da yer verilen seminerin ardından kampa katılan öğrenciler, atölye çalışmalarını sunacakları Kapanış Gecesi için hazırlıklarını tamamladılar.

Kampın son akşamı Fotoğraf, Sinema, Tiyatro, Ritim, Felsefe, Kamp Gazetesi ve Örgütlenme gibi atölye faaliyetlerinin sunumlarının gerçekleştirildiği,  merkez ve şube yöneticilerinin atölye yürütücülerine plaketlerini takdim ettiği ve tüm öğrencilere katılım belgelerinin verildiği kapanış gecesi gerçekleştirildi.

Gecede söz alan İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç İnşaat Mühendisleri Odası`nın geleceğini inşa eden genç-İMO örgütlülüğünün en önemli faaliyetlerinden biri olan Yaz Eğitim Kampı`nda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Odamızın savunduğu değerlerin yaygınlaştırılmasında ve genç kuşaklara aktarılarak geliştirilmesinde önemli bir yere sahip olan genç-İMO örgütlülüğünün gücüne güç katan Yaz Eğitim Kampı 29 Ağustos`ta son buldu.

 • 5. Yaz Eğitim Kampı
 • 5. Yaz Eğitim Kampı
 • 5. Yaz Eğitim Kampı
 • 5. Yaz Eğitim Kampı
 • 5. Yaz Eğitim Kampı
 • 5. Yaz Eğitim Kampı
 • 5. Yaz Eğitim Kampı
 • 5. Yaz Eğitim Kampı
 • 5. Yaz Eğitim Kampı
 • 5. Yaz Eğitim Kampı
 • 5. Yaz Eğitim Kampı
 • 5. Yaz Eğitim Kampı
 • 5. Yaz Eğitim Kampı
 • 5. Yaz Eğitim Kampı

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası