6. Yaz Eğitim Kampı

İnşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunan ayrıca sosyal ve toplumsal konularda fikir alışverişinde bulunmalarına imkân tanıyan genç-İMO 6. Yaz Eğitim Kampı, 2-7 Eylül 2014 tarihlerinde Foça-İzmir’de gerçekleştirildi

Odamızın 2007 yılında hazırlanan "Öğrenci Üye Yönetmeliği" doğrultusunda kurulan genç-İMO, ülkenin dört bir yanından gelen inşaat mühendisliği adaylarına ev sahipliği yaptı.

İnşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunan ayrıca sosyal ve toplumsal konularda fikir alışverişinde bulunmalarına imkân tanıyan genç-İMO 6. Yaz Eğitim Kampı, 2-7 Eylül 2014 tarihlerinde Foça-İzmir`de gerçekleştirildi. Kamp`a 23`ü kadın, 73`ü erkek 96 öğrenci katıldı.

Gençlerin Oda yöneticileri ile bir araya gelmesine ve meslek odalarını yakından tanımasına imkân sağlayan Kampa, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB II. Başkanı Züber Akgöl, Oda Yönetim Kurulumuz, TMMOB Genel Sekreter Vekili H. Can Doğan ve Şubelerimizden yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kampın ilk günü kayıtların alınması, çadırların kurulması, tanışma toplantısı ve atölye tanıtımlarının yapılmasıyla başladı. Ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Nevzat Ersan`ın konuşmacı olarak katıldığı " TMMOB ve Oda Politikaları " başlıklı oturum gerçekleştirildi. Mehmet Soğancı, TMMOB`nin toplumcu geleneği, tarihi ile toplumsal ve mesleki konulara yaklaşımıyla ilgili bilgi verdi. Nevzat Ersan ise, İMO`nun mesleki, toplumsal ve ekonomik konulara dair politikaları ile Oda tarihini aktardı. Genç- İMO üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılanan oturum soru cevap bölümüyle son buldu. Aynı günün akşamı küçük bir açılış konseri gerçekleştirildi.

Kampın ikinci günü; "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği " başlığı altında gerçekleştirilen sabah semineri ile başladı. TMMOB Genel Sekreter Vekili H. Can Doğan`ın konuşmacı olarak katıldığı oturumda, işçi sağlığının önemine, mühendisin sorumluluklarına ve çalışma koşullarına vurgu yapıldı. genç-İMO üyelerinin soru ve cevapları ile son bulan oturumun ardından atölye çalışmalarına geçildi. Kamp programında yer aldığı üzere birer gün arayla yapılmak üzere tartışma grupları oluşturuldu. Tartışma grupları merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve genç İMO 7. Konsey Üyelerinin yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Söz konusu tartışma grupları; "Meslekte Branşlaşma", "Öğrenci sorunları-mühendislik eğitimi", "Çevre- Enerji- Ekoloji, "başlıklı "Sosyal Medya ve Sansür" "Mühendislik Çalışma Koşulları", "genç-İMO yayın Politikası", "Kürt Meselesi", "İşçi Sağlığı ve İş güvenliği" başlıklı konular tartışılarak bilgi alışverişinde bulunuldu. Kampın akşam saatlerinde ise genç-İMO forumu düzenlendi. Forumda "genç- İMO nedir, genç İMO örgütlülüğü nasıl olmalı, genç-İMO geleceği için ne yapmalı?" gibi konular üzerine tartışıldı. Aynı günün akşamı dünya madencilik tarihini anlatan ve serbest piyasa ekonomisinin işlendiği "16 Ton" adlı belgesel filmi gösterildi. Belgesel gösteriminin ardından mumlarla Soma anması gerçekleştirildi. Kampa katılan tüm yönetici ve öğrencilerle birlikte "Soma" yazısı yazıldı.

Kampın üçüncü günü "Mühendislikte Kadın" semineri ile başladı. İMO Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Bildirici Suna`nın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, Toplumsal cinsiyet bakımından kadın mühendislerin sorunlarına ve TMMOB örgütlülüğü içerisindeki kadın örgütlenmesine değinildi. Suna, Muhafazakâr zihniyet yapısının kadın mühendis adayları üzerindeki etkisine dikkat çekti. genç-İMO üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılanan oturumun ardından sadece kadın mühendis adaylarının yer aldığı kadın oturumu gerçekleşti. Aynı günün akşamı "İnşaat Mühendisliği Üzerine" başlığı altında gerçekleştirilen seminerde konuşmacı olarak Prof. Dr. Uğur Ersoy yer aldı. İnşaat mühendisliği teknolojisinin gelişmesi, Türkiye`de son yıllarda yaşanan depremler, aynı sebeplerle çöken yapılar ve uygulamalardaki sıkıntılar üzerine bilgi aktaran Uğur Ersoy, öğrencilerin sorularına cevap vererek öğrencilerin mühendislik eğitimiyle ilgili bilgilenmelerine katkıda bulundu.

Dördüncü gün "Kent Hareketlerine Neden Olan Politikalar" başlıklı seminer ile başladı. İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe ile İMO İzmir Şube Başkanı Ayhan Emekli`nin konuşmacı olarak katıldığı oturumda, ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan deprem konusu ele alındı. Seminerde, deprem sonrası İl Afet Kurumu tarafından belirlenen 470 toplanma alanının 400`e yakınının imara açılıp AVM, rezidans gibi yapılara tahsis edildiğine dikkat çekildi. Ayrıca kamulaştırma için yeraltı kaynakları, insan, çevre vb. birçok koşulun incelenmesi gerektiğine vurgu yapılan seminerde `Acele Kamulaştırma` adı altında çözüm yerine yeni bir problem yaratıldığına değinildi. Ardından Atölye çalışmaları yapıldı. Programda yer aldığı üzere tartışma gruplarına geçildi. "Branşlaşma", "Kentin Metalaşması", "Öğrenci Sorunları-Mühendisliği Eğitimi", "Kürt Meselesi", "genç İMO Yayın Politikaları" başlıklı konular yönetim Kurulu üyeleri ve konsey üyeleri ile konuşularak bilgi alışverişinde bulunuldu. Aynı günün akşamında ise "Farklarımız ve Biz" başlıklı interaktif söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide; etnik ve kültürel bakımdan farklılıklar, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim hakkında tartışma yürütüldü.

Beşinci gün ise "Ulaştırma Politikaları" başlıklı sabah semineri ile başladı. Yrd. Doç. Dr. Cumhur Aydın`ın sunumuyla başlayan oturumda, ülkemizde uygulanan ulaşım politikaları, kentsel ulaşım planlarında dikkate alınması gereken hususlara ve karar alma süreçlerine de vurgu yaptı. Türkiye`nin ulaştırma politikaları ile gelişmiş ülkelerin ulaştırma politikalarına dikkat çekti. Aydın, ulaştırma politikalarının günü kurtaran değil, daha uzun vadeli bir perspektifle hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Öğrencilerin soru ve cevaplarına da yer verilen seminerin ardından kampa katılan öğrenciler, atölye çalışmalarını sunacakları Kapanış Gecesi için hazırlıklarını tamamladılar.

Yaz eğitim kampının son akşamı halk oyunları, sinema, fotoğraf, felsefe ve kamp gazetesi atölyelerinin sunumları gerçekleştirildi. Merkez ve Şube Yöneticileri tarafından atölye hocalarına kupalarının takdim edildiği ve tüm öğrencilere katılım belgelerinin verildiği kapanış gecesi geç saatlere kadar sürdü.

Gecede söz alan 7. genç İMO Konsey Başkanı Veysel Yılmaz, bütün katılımcılara, Oda yöneticilerine, Şube Yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti. Ardından İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan İnşaat Mühendisleri Odası`nın geleceğini inşa eden genç-İMO örgütlülüğünün en önemli faaliyetlerinden biri olan Yaz Eğitim Kampı`nda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Odamızın yarattığı geleneğin yeni nesillere aktarılması, mesleki, toplumsal meselelere yaklaşım çizgisinin güçlenerek devam etmesi açısından önem taşıyan genç-İMO örgütlülüğünün gücüne güç katan 6. Yaz Eğitim Kampı,7 Eylül 2014 tarihinde çadırların toplanmasıyla sona erdi.

 • 6. Yaz Eğitim Kampı
 • 6. Yaz Eğitim Kampı
 • 6. Yaz Eğitim Kampı
 • 6. Yaz Eğitim Kampı
 • 6. Yaz Eğitim Kampı
 • 6. Yaz Eğitim Kampı
 • 6. Yaz Eğitim Kampı
 • 6. Yaz Eğitim Kampı
 • 6. Yaz Eğitim Kampı
 • 6. Yaz Eğitim Kampı
 • 6. Yaz Eğitim Kampı
 • 6. Yaz Eğitim Kampı
 • 6. Yaz Eğitim Kampı
 • 6. Yaz Eğitim Kampı
 • 6. Yaz Eğitim Kampı
 

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası