BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NE YAPILAN KAYYUM REKTÖR DAYATMASINI KABUL ETMİYORUZ!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası genç-İMO 12. Dönem Öğrenci Konseyinin Boğaziçi Üniversitesine rektör atanması nedeniyle yaptığı açıklama.

Boğaziçi Üniversitesi`ne Yapılan Kayyum Rektör Dayatmasını Kabul Etmiyoruz!

Boğaziçi Üniversitesi`ne 1980 askeri rejiminden sonra ilk kez 1 Ocak 2021`de, gece yarısı kurum dışından bir rektör atandı. Kayyum rektör atamaları, üniversitelerimizi akademik özgürlük ve demokratik değerlerden giderek uzaklaştıran zihniyetin eğitime yansımasıdır. Üniversitelerimiz, tepeden inme baskılara, eğitimi araçsallaştıran politikalara, bir avuç insanın kararlarına ve karanlığına sığmaz! 

Üniversitelerimize, özgürlüğümüze ve fikirlerimize kelepçe vurulamaz! 

Boğaziçi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi`ne kayyum atamaları yapılmıştır. Tüm üniversitelerimiz için demokratik bir seçim, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir. 

Bizler, üniversitelerimizin kadrolaşmalardan, baskı ortamından uzak; kolektif üretimin esas alındığı ve demokratik eylem hakkı ve özgürlüklerimizi kullanabileceğimiz alanlar olması için mücadeleyi sürdüreceğiz. 

Üniversitelerimizi özyönetim ve özdenetimden uzaklaştıran ve siyasi rantın yuvası haline getiren bu uygulamaları kabul etmiyor ve atanmış rektörlere karşı direnen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini destekliyoruz.

ATANMIŞ REKTÖRLERE KARŞI ÜNİVERSİTELER BİZİMDİR !  #kayyumrektöristemiyoruz

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası